Vond je dit mindpaper interessant? Delen mag ...
< Terug naar overzicht

De afgelopen jaren zijn banken veel in opspraak geweest. Meerdere banken hebben miljoeneneuro’s aan boetes moeten betalen, omdat zij niet voldeden aan de regels omtrent Compliance/KYC (Know Your Customer). Toch is de schatting dat er jaarlijks alsnog biljoenen aan euro’s worden witgewassen via de banken. Hoe kan het dat CDD/KYC in de praktijk nog steeds een probleem is?

CDD in ontwikkeling

De afgelopen jaren zijn er talloze nieuwe wetten en regelingen gekomen waar banken aan moeten voldoen wat betreft compliance. In 2007 kwam er een overkoepelende wet genaamd Wet Financieel Toezicht (WFT). Vervolgens kwam er in 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bovendien komen er steeds nieuwe anti-witwasrichtlijnen, waarbij er wijzigingen worden doorgevoerd in het witwasbeleid. Zo zijn recent de vijfde en zesde anti-witwasrichtlijnen doorgevoerd in de Nederlandse wet. Belangrijke wijzigingen van deze richtlijnen zijn onder andere dat cryptoaanbieders ook onder de richtlijn vallen en dat medeplichtigheid aan, uitlokking van en poging tot een dergelijk delict ook strafbaar is gesteld.

De problemen van CDD

1. Grondig screenen blijkt soms lastig

Er blijken soms meerdere documenten nodig om vast te kunnen stellen met wie de bank te maken heeft. Zeker bij bedrijven is er vaak sprake van ingewikkelde organisatiestructuren, waardoor het onduidelijk is wie er allemaal betrokken zijn bij het bedrijf. Waar de crimineel juist probeert uit het zicht te blijven, is het de uitdaging van de CDD analist van de instelling om vast te stellen dat er geen klanten onder de radar blijven.

2. Er moet ‘redelijkerwijs’ kunnen worden vastgesteld of een verklaring van een klant klopt

Dit begrip is echter ruim interpretabel wat ertoe leidt dat er soms te ijverig of soms niet ijverig genoeg onderzoek wordt gedaan naar een klant. Bij gebrek aan een eenduidige interpretatie blijft er een hoge controle druk.

3. Het proces van controle moet continu worden herhaald

Er moet altijd voor gezorgd worden dat de juiste normen en wetten worden gehandhaafd. Bovendien moeten instellingen alert zijn op het misbruiken van het financiële stelsel door steeds slimmer wordende criminelen.

4. Er ontstaan altijd nieuwe vormen van fraude

Dit werd ook gezien tijdens de Coronapandemie. Bedrijven wisten op frauduleuze wijze uitkeringen te krijgen waar ze geen recht op hadden. Tevens waren er bedrijven die zich zoal voordeden als bedrijven die mondkapjes verkochten, maar van deze mondkapjes werd niets teruggezien nadat er betaald was. Banken willen voorkomen dat het financiële stelsel dat zij bewaken gebruikt kan worden door criminelen.

5. Heersende normen binnen instellingen zijn moeilijk eenduidig te interpreteren

Hierdoor hebben veel instellingen problemen met het snel en effectief implementeren van nieuwe richtlijnen. Dit leidt ertoe dat er meer behoefte is aan extra controle om er zeker van te zijn dat het werk volgens de juiste normen wordt uitgevoerd.

 

Benieuwd of jij een rol kunt spelen als CDD analist?
Meer informatie over CDD analist

Interesse in: Waarom blijft CDD zo lastig voor instellingen?

Reactie opdracht
Sluit

Deel deze mindpaper op social media

Kopieer de URL uit bovenstaand vak. Of gebruik uw browser share optie.